همخوانی کتاب در کافه هنرمندان

همخوانی کتاب در کافه هنرمندان

مراسم همخوانی چهارم کتاب زندگی ،جنگ و دیگر هیچ نوشته ی اوریانا فالاچی با موضوع گزارش سفر به ویتنام و مکزیک روز چهارشنبه 22 شهریورماه با همکاری نشست کتاب همخوان در کافه هنر مندان

مشاهده متن کامل